Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies
Subthema

Woningcorporaties

De nieuwe Woningwet heeft veel impact gehad voor woningcorporaties. Zij streven naar een efficiënte bedrijfsvoering en tegelijkertijd naar een goed passende en betaalbare match tussen vraag en aanbod. Zeggenschap en eigen initiatief van huurders wegen daarbij steeds zwaarder. Stade Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties om invulling te geven aan interactieve beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Meer

Subthema

Woonvisie en prestatieafspraken

Hoe kunnen gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie vruchtbaar samenwerken om te komen tot prestatieafspraken ter realisatie van het lokale volkshuisvestingsbeleid? Stade Advies kent door haar brede praktijkervaring de wereld van de verschillende partijen van binnenuit en kan zowel een intermediaire rol spelen als één van de betrokken partijen adviseren.

Meer

Subthema

Renovatie en sloop met vervangende nieuwbouw

Stedelijke vernieuwingsprocessen zijn uitdagend en leveren goede resultaten bij een open houding van betrokken partijen, inzicht in verschillende en gezamenlijke belangen en duidelijke procesafspraken. Bij renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw levert het betrekken van bewoners in de initiatieffase en hun deelname aan planontwikkeling draagvlak op en voegt kwaliteit toe.

Meer

Subthema

Interactieve gebiedsontwikkeling

Bij het maken van visies en plannen voor gebiedsontwikkeling gaat het om partnerschap tussen overheid, burgers, instellingen en ondernemers – of het nu gaat om een omgevingsvisie, een wijkontwikkelingsplan of een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Stade Advies organiseert interactieve processen die bijdragen aan gedragen visies en plannen en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Meer

Het is altijd een heel prettige samenwerking geweest. Ik vond je heel herkenbaar voor de belangen van bewoners opkomen, maar kon ook zien dat je dingen met hen in perspectief plaatste. Ik heb dat altijd als heel constructief ervaren (over de advisering van een huurdersvereniging door Stade)

 

Manager Strategie en Beleid middelgrote woningcorporatie