Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Thema's

Stade Advies heeft een divers aanbod. Dit aanbod is onder te verdelen in vier thema’s;

Jeugd

Opgroeien en opvoeden is een wezenlijk onderdeel van onze samenleving. De jeugdigen van nu zijn de volwassenen van morgen. Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om op te kunnen groeien tot evenwichtige, sociale en zelfstandig handelende volwassenen. Dit vraagt om een stimulerende en veilige omgeving en het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten. Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om daar substantieel aan bij te dragen.

Lees meer

Organiseren en Ondernemen

Ondernemen is denken in kansen en mogelijkheden. Een ondernemende organisatie weet wat de klant wil, durft risico’s te nemen en leert van ervaringen. De samenleving verwacht proactiviteit en ondernemerschap van maatschappelijke organisaties en overheden. Dit vraagt een open en lerende houding van alle betrokkenen.

Lees meer

Zorg en Samenleven

Mensen zijn relationele wezens. Je eigen leven kunnen vormgeven en tegelijk verbonden zijn met anderen bevordert iemands welzijn. Maar meedoen lukt niet bij iedereen in onze complexe maatschappij. Toch bepaalt juist onderlinge verbondenheid en inclusie van mensen de kwaliteit van samenleven. Vanuit die overtuiging werkt Stade Advies op deskundige en innovatieve wijze aan samenredzaamheid, burgerparticipatie, passende zorgarrangementen en krachtige wijken en buurten. Voor (en met) zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Lees meer

Wonen en Gebiedsontwikkeling

De invoering van de nieuwe Woningwet heeft grote gevolgen voor woningcorporaties, gemeenten en huurders. Het takenpakket van de corporaties is scherper afgebakend en de invloed van huurders en de gemeenten wordt vergroot. Hoe blijft in dit veranderend speelveld de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningvoorraad overeind? Hoe organiseer je de zeggenschap van huurders? En hoe zorg je voor leefbare wijken waarin eigen initiatief en zelfredzaamheid van burgers worden versterkt?

Lees meer
Thema's

Diensten

We hebben geprobeerd u hier een zo compleet mogelijk beeld te geven van ons aanbod. Op bovengenoemde terreinen kunnen we u niet alleen adviseren, maar ook kwalitatief onderzoek, interim-management, projectcoördinatie en beleidsvorming bieden.

In het menu diensten van deze site vindt u meer over deze dienstverlening.

Stade adviseert

Interactief participatietraject De Bilt

Stade Advies voerde op verzoek van Woonstichting SSW in De Bilt een interactief traject met bewoners uit voor de vernieuwing van het Burgemeester van Heemstrakwartier.

Lees meer
Stade adviseert

Verhuisadviseur voor senioren in Utrecht

Voor de gemeente Utrecht en de Stichting Utrechtse Woningcorporaties heeft Stade Advies de Verhuisadviseur Senioren ontwikkeld en voert zij deze uit. Aanleiding hiervoor is de wens van gemeente en corporaties om de doorstroming binnen de sociale huursector te bevorderen. Het project is eind 2013 gestart en na een positieve evaluatie in het najaar van 2015 gecontinueerd.

Lees meer
Stade adviseert

Organisatie en beleidsplan Veilig Thuis midden en noordoost Gelderland

Veilig Thuis is een samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Om de organisatie verder te ontwikkelen en de werkprocessen op elkaar af te stemmen en te borgen heeft Stade Advies samen met de leidinggevenden in een management ontwikkeltraject het organisatie- en beleidsplan gemaakt.

Lees meer