Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Training ‘prestatieafspraken maken in de praktijk’

23 maart 2020

Het maken van gedragen en goed werkende Prestatieafspraken kan een complexe opgave zijn, waarmee inmiddels praktijkervaring is opgedaan. Natuurlijk hangt het ook van de situatie af: hoe duidelijk is de opgave, voelt men zich betrokken, tot wat is men in staat, hoe bekwaam en talrijk zijn de partners, is er onderling vertrouwen? En als de Prestatieafspraken er zijn, hoe zorgen we dan dat ze gaan werken, dat het commitment blijft, dat de inzet, samenwerking en de gewenste resultaten er komen?

De wetgever heeft de vormgeving vrij gelaten, wat in de praktijk tot veel verschillende trajecten heeft geleid. De ervaring met de vormgeving kan nu dus ook worden vergeleken.De kunst is om een proces te ontwerpen en te doorlopen dat met al deze factoren rekening houdt. Dit mogelijk maken is de inzet van deze training.

Doelgroep
De training is bedoeld voor alle medewerkers, bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties die zich bezighouden met de Prestatieafspraken. Aan de training kunnen ook leden van huurdersorganisaties of medewerkers en bestuurders van gemeenten aansluiten die betrokken zijn bij het maken van prestatieafspraken.

Resultaten
Na afloop heeft u begrippen om te kunnen reflecteren op het proces en de resultaten van Prestatieafspraken. U bent in staat om beter uw eigen strategie te bepalen en u kent de belangrijkste beïnvloedingsmogelijkheden van traject en uitkomsten. Uw casus is geanalyseerd, besproken en mogelijk uitgespeeld, zodat u met meer alternatieven en handelingscompetenties terugkeert in uw eigen praktijk.

Docent
De training wordt verzorgd door Erik Vermathen. Hij is veranderkundige, adviseur en trainer, heeft veel ervaring in de volkshuisvesting en was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de totstandkoming van Prestatieafspraken op diverse plekken in Nederland.

Aanmelden? Klik hier!