Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Transformeren doe je op de werkvloer?

30 januari 2020

Onlangs publiceerde het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken een artikel over het onderzoeksproject ‘Teamwerk in de Wijk’.  Gedurende drie jaar onderzochten de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de wijkteams in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de regio Holland-Rijnland de ontwikkelingen in meer dan honderd wijkteams. Hun belangrijkste onderzoeksvraag was: is het, met betrekking tot de transformatie, zinvol en mogelijk om een vergelijking te maken tussen wijkteams die op basis van verschillen in gemeentelijk beleid heel verschillend functioneren. Kun je appels wel met peren vergelijken? En zijn er dan algemene factoren te benoemen die ten grondslag liggen aan een geslaagde transformatie in het sociaal domein?

Kernbevinding van het onderzoeksproject is dat het functioneren en presteren van wijkteams, ondanks grote verschillen tussen gemeenten in beleid en organisatie van de teams, grotendeels wordt bepaald door factoren op het niveau van wijkteams zelf. Management, leiderschap en gedrag in teams blijken veel bepalender te zijn voor het slagen van de transformatie dan de gemeentelijke inbedding van de wijkteams. De onderzoekers concluderen vervolgens dat succesvolle transformatie vooral draait om transformatie op de werkvloer en niet om transitie van systemen.

Dit is een interessante conclusie. En ook een aantrekkelijke. Want het betekent dat je er met je team zelf van alles aan kunt doen om te leren en te veranderen, om zo de transformatie tot een succes te maken. Met mijn jarenlange ervaring in wijkteams onderschrijf ik dat de sleutel voor verandering voor een groot deel in de teams zelf ligt.

Maar is dat voldoende wanneer de omgeving van het wijkteam niet mee-verandert? Ik heb meermaals ervaren dat het wijkteam te weinig slagkracht heeft en de veranderingen te weinig impact hebben om op de langere termijn echt van betekenis te zijn. Er is ook een transitie van systemen om het wijkteam heen nodig, om de veranderingen in het wijkteam te ondersteunen.

Op dit moment ben ik interim wijkteammanager van verschillende wijkteams. Ingegeven door de noodzaak om te bezuinigen zal er dit jaar een reorganisatie van de wijkteamorganisatie plaatsvinden. Het gemeentelijk beleid is juist dan van grote invloed op het functioneren van wijkteams. Welke keuzes worden gemaakt? Komt er een gewijzigde opdracht aan het wijkteam en is de formatie (hoeveelheid en type medewerkers) hierop  afgestemd? Hebben de wijkteams voldoende ruimte om te leren en zich te ontwikkelen of zijn zij gehouden aan allerlei regels, protocollen en systemen die sturen hoe de opdracht moet worden uitgevoerd?

Het is wat mij betreft niet het een of het ander. Voor een succesvolle transformatie zijn wijkteams nodig die binnen ruime en stabiele meerjarige kaders zelf aan de slag gaan met leren hoe het eigenlijk moet, én een faciliterende omgeving. Zo kun je samen leren van wat je tegenkomt, van de dilemma’s en knelpunten. Een goede teamleider kan hierbij helpen en zo een belangrijke rol spelen in het veranderproces.

Suzanne Bunnik
Senior Adviseur
S.bunnik@stade.nl
06 34 24 21 43