Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Veel draagvlak bij politieke partijen voor integraal PGB

24 april 2017 door Rudy Bonnet BAA

De belangenvereniging van budgethouders PGB Per Saldo heeft in het licht van de verkiezingen aan politieke partijen gevraagd wat hun standpunt is ten aanzien van het I-PGB. Het pleidooi is dat er een geïntegreerd pgb of een integraal persoonsvolgend budget in de breedste zin van het woord komt.

Wat werd voorgelegd was of men een voorstander is van een onafhankelijke indicatiestelling, die een maatwerkindicatie oplevert, en wordt omgezet in een geldbedrag. Dit betekent dat er vanuit verschillende (zorg)wetten en met toevoeging van aanpalende domeinen als wonen, werken, onderwijs, participatie en vrije tijd sprake is van een integraal in te zetten budget . Uitgangspunt is dat iedereen zijn leven op zijn of haar eigen manier wil in richten en het recht heeft om hier zelf keuzes in te maken. Dit met het VN-verdrag, inclusie en de Mental Capacity Act (UK) in gedachten.   En dan niet alleen op individueel niveau, maar ook op gezinsniveau; een gezinsgebonden budget dus.

Wilt u meer lezen? Op de website www.integraalpgb.nl bij de nieuwsrubriek staat een overzicht van de standpunten.

Rudy Bonnet, senior adviseur bij Stade Advies is projectleider van de pilot integraal PGB in Woerden en Delft. Hij is bereikbaar via r.bonnet@stade.nl  of 06 51749712

 

 

Veel draagvlak bij politieke partijen voor integraal PGB

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal PGB

20 december 2016 door Rudy Bonnet BAA

Met de onlangs van kracht geworden Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) met betrekking tot het uitvoeren van een integraal PGB verruimt de regering voor de gemeenten Delft en Woerden tijdelijk de mogelijkheden om te experimenteren met het pgb. De AMVB maakt het wettelijk mogelijk dat er een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw ingekocht kan worden.

Lees meer

Cliënt krijgt zelf beheer over nieuw pgb-systeem

19 september 2016 door Rudy Bonnet BAA

Er komt een nieuw online portaal voor de verwerking van het persoonsgebonden budget. De budgethouder zelf krijgt het budget in beheer.

Lees meer

Van Rijn acht PGB gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura

22 april 2016 door Rudy Bonnet BAA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in het voorjaar een kamerbrief gestuurd (onder andere) naar aanleiding van de aangenomen motie van Kamerleden Voortman en Bergkamp over het door de gemeente afwijzen van Persoonsgebonden Budget (PGB)-verzoeken.

Lees meer