Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Verhoging verhuiskostenvergoeding huurder

24 april 2017 door Marlies Bodewus

Huurders krijgen een vergoeding als ze moeten verhuizen vanwege sloop of een ingrijpende renovatie. Deze is per 28 februari jl. verhoogd.

Wat is veranderd?

De minimale verhuiskostenvergoeding die het ministerie jaarlijks vaststelt, is verhoogd van € 5.892 naar € 5.910. Dit bedrag is beschikbaar voor huurders die vanaf 28 februari 2017 verhuizen.

Wanneer is de verhuiskostenregeling van toepassing?

De verhuiskostenregeling geldt zowel bij renovatie waarbij het huurcontract doorloopt, als bij renovatie of sloop waarbij het huurcontract eindigt. Op grond van artikel 7:220 lid 5 BW is een verhuurder verplicht om aan de huurder van een zelfstandige woning een verhuiskostenvergoeding te betalen indien een verhuizing naar een wisselwoning vanwege een renovatie noodzakelijk is. Noodzakelijk wil zeggen dat de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd wanneer de huurder in de woning blijft wonen. Ook kunnen de persoonlijke omstandigheden van de bewoner in de afweging worden meegenomen.

Sociaal Plan

Corporaties zijn na de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 (artikel 55b lid 1 en 2) verplicht een Sociaal Plan voor sloop, renovatie of herstructurering in overleg met de huurdersorganisatie op te stellen. Het legt de rechten en de plichten van de huurders en verhuurder vast, voor en tijdens de ontwikkeling van de plannen en na de uitvoering daarvan. Ook omvat het o.a. de regels voor herhuisvesting en vergoedingen zoals de verhuiskostenvergoeding.

Uitgangspunt van het Sociaal Plan zijn de op de datum van uitvoering geldende wet- en regelgeving op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Goede onderhandelingen met de corporaties kunnen er toe leiden dat het Sociaal Plan voor de huurders meer regelt dan het wettelijke minimum.

Meer weten?

Zie verhuiskostenvergoeding

Wilt u als bewonerscommissie of huurdersorganisatie advies bij het opstellen van een Sociaal Plan, bij voorbereiding en uitvoering van groot onderhoud of renovatie? Neem dan contact op met de volkshuisvestingsadviseurs van Stade Advies via telefoonnummer (030) 23 61 861

Marlies Bodewus
m.bodewus@stade.nl