Stade advies

Verhuisadviseur in Nieuwegein – Passende woonoplossingen door samenwerking met Geynwijs

30 januari 2020

Bij oudere bewoners gaan vragen rondom wonen en vragen met betrekking tot zorg vaak hand in hand. Om te voorkomen dat mensen bij verschillende loketten moeten aankloppen voor hulp, zoeken de Verhuisadviseur en de afdeling Geynwijs van de gemeente Nieuwegein elkaar steeds vaker op.

De afgelopen maanden zijn gezamenlijk verschillende huisbezoeken afgelegd. Het grote voordeel voor de bewoners is dat zij hun verhaal maar één keer hoeven te vertellen en dat meteen afgestemd kan worden wat de juiste route is: met hulp van de Verhuisadviseur op zoek naar een woning die beter past bij de huidige situatie van mensen òf met hulp van de Wmo de huidige woning beter geschikt maken door het aanbrengen van woningaanpassingen. Geynwijs kan immers goed beoordelen welke woningaanpassingen nodig zijn om in de huidige woning te blijven wonen en of dit ook mogelijk is. En de Verhuisadviseur kan goed inschatten of iemand een reële kans heeft om een andere woning te vinden.

Eén van deze gezamenlijke huisbezoeken vond plaats bij een echtpaar van 85 en 90 jaar oud, voor wie de trap in de woning een grote belemmering was geworden. Bij Geynwijs hadden zij een aanvraag ingediend voor een traplift via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In eerste instantie leek deze aanvraag afgewezen te worden en kregen zij een verhuisadvies. Dit leidde tot grote onrust bij het echtpaar. Na een gezamenlijk huisbezoek van Geynwijs en de Verhuisadviseur is de aanvraag echter toch toegekend. Het bleek voor deze mensen niet alleen van het grootste belang om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, maar de Verhuisadviseur kon ook aantonen, dat zij met een inkomen net boven de sociale huurgrens geen kans maakten op een huurwoning. Hierdoor was verhuizen geen optie. Nog tijdens het huisbezoek heeft de medewerker van Geynwijs toegezegd dat de aanvraag voor de traplift toegewezen werd en dat deze op korte termijn geplaatst zou worden. Hetgeen ook is gebeurd.

Dit voorbeeld toont op een mooie manier hoe zinvol het is dat de Verhuisadviseur en zorg- en welzijnsorganisaties zoals Geynwijs elkaar weten te vinden bij vraagstukken rondom passend wonen.

De Verhuisadviseur Senioren biedt in het hele land hulp en advies aan senioren met een verhuiswens naar een beter passende woning. Opdrachtgevers zijn gemeenten, woningcorporaties en huiseigenaren. Meer informatie: Jiska Ruis, j.ruis@stade.nl, 06-53215138