Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Wat gebeurt er met de huurverhoging 2020 als gevolg van de coronacrisis?

7 mei 2020

Midden in het traject van overleggen en adviesaanvragen over de huurverhoging per 1 juli 2020 begint coronacrisis. Corporaties hebben de voorstellen voor de huurverhoging gepresenteerd en de meeste adviezen zijn uitgebracht.

Het merendeel van de corporaties kiest voor een huurverhoging van 2,6% inflatievolgend voor de sociale huurwoningen voor de huurders met een inkomen tot € 43.574. Een enkele corporatie maakt gebruik van de mogelijkheid tot 1% extra huurverhoging die het Sociaal Huurakkoord biedt als er extra investeringen gedaan worden.

Veel corporaties bieden dit jaar ook de mogelijkheid tot huurbevriezing of huurverlaging* en een enkele corporatie ziet zich genoodzaakt bovenop de 2,6 % een toeslag te vragen ter compensatie van huurinkomsten die zij misloopt als gevolg van huurbevriezing en/of huurverlaging.

Voor de huurders met een inkomen vanaf € 43.574 passen veel corporaties de inkomensafhankelijke huurverhoging (inflatie + 4 % = 6,6 %) toe.

Huurdersorganisaties hebben adviesrecht over de huurverhoging
In de discussie over de huurverhoging proberen huurdersorganisaties die zo beperkt mogelijk te houden. Soms lukt het om in de onderhandeling op een lager percentage uit te komen. Veel corporaties geven echter aan dat zij de voorgestelde huurverhogingen echt nodig hebben en leggen daarmee het advies van de huurdersorganisaties naast zich neer.

Maart 2020, de meeste adviezen zijn uitgebracht. Maar we zien ook het begin van de coronacrisis. Een crisis die enorme economische gevolgen met zich meebrengt. Veel huurders worden als gevolg van het verlies van werk of opdrachten financieel getroffen en moeten de eindjes aan elkaar knopen.

Corporaties laten op allerlei manieren zien dat ze er zijn voor de huurders: een kaartje, een bloemetje, chocolade enz., moeten het leed voor de huurders verzachten.

Huurdersorganisaties zien wat er gebeurt en hebben massaal een beroep gedaan op de verhuurder om af te zien van de huurverhoging, deze uit te stellen of te verminderen. Een aantal corporaties pakt het verzoek op en vermindert het percentage of stelt de huurverhoging tot een later moment uit. Andere corporaties houden vast aan de voorgenomen huurverhoging. Zij denken de inkomsten nodig te hebben of zien niet het directe verband tussen de huurverhoging en de coronacrisis.

Maar de coronacrisis en de huurverhoging treffen elkaar wel degelijk: in de portemonnee van de huurder. Veel huurders krijgen niet alleen te maken met een terugval in inkomen, maar ook nog met een huurverhoging. Dat hakt twee keer in op de koopkracht. Door de coronacrisis ontstaan nieuwe groepen die kwetsbaar worden (denk aan ZZP’ers, ondernemers en mensen met oproepcontracten) en het aantal kwetsbare huurders zal sterk toenemen. Deze kwetsbare huurders zijn niet altijd zichtbaar, aangezien veel mensen zich ervoor schamen om hulp te vragen.

Wat kun je als huurdersorganisatie voor deze huurders doen?
Wijs ze op de mogelijkheden tot huurverlaging en/of huurbevriezing en stimuleer dat de huurders die (dreigen) in de problemen (te) komen zich melden bij de verhuurder. Corporaties zijn op hun beurt bereidwillig om betalingsafspraken te maken met de huurders met financiële problemen. Voorkomen van betalingsproblemen zal door de coronacrisis niet altijd mogelijk zijn, maar de problemen binnen de perken te houden door tijdig ingrijpen wel.

* Aedes en de Woonbond hebben in het sociaal huurakkoord afspraken gemaakt over de huurbevriezing en huurverlaging. Die afspraken moeten worden omgezet in wetgeving. Die wetgeving is nog niet klaar, maar vooruitlopend daarop zijn er veel corporaties die deze mogelijkheden aan hun huurders aanbieden

Wil je meer weten over wat je als huurdersorganisatie voor de huurders kunt doen? Neem dan contact met mij op voor een oriënterend gesprek.

Marlies Bodewus
Senior Adviseur Wonen Stade Advies
Email: m.bodewus@stade.nl
Tel: 06 51 05 88 14