Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Werken volgens ‘de bedoeling’: het kan wel!

7 mei 2020

In de digitale afspraken die ik in de afgelopen weken met mensen uit onderwijs, zorgaanbieders en gemeenten heb gehad, hoorde ik diverse malen hoe prettig het is dat in deze tijd van corona met name bij gemeenten veel meer mogelijk is dan in ‘normale tijden’. Men durft af te wijken van procedures en sneller beslissingen te nemen en te doen wat voor de cliënt het beste is. Men durft risico te nemen en ervan uit te gaan dat in overleg met betrokkenen goede afspraken gemaakt kunnen worden op basis van grondige evaluatie achteraf. Ook wat betreft financiën. Deze werkwijze wordt zeer gewaardeerd. Er spreekt vertrouwen uit en partnerschap.

Voorbeelden van deze werkwijze zijn: een andere inzet van middelen omdat jongeren geen onderwijs kunnen krijgen en gezamenlijk kijken hoe de dagbesteding van jeugdigen in instellingen op een goede manier vormgegeven kan worden.

Betrokkenen geven aan dat ze hopen dat deze aanpak van lef, snelheid van handelen, ontschotte aanpakken en gezamenlijke inzet van middelen ook na de coronacrisis mogelijk is. Want de wens om zo te werken leeft al langer.

Laten we dat gewoon doen!

Lees ter inspiratie nog eens het advies ‘Met andere ogen’ van de commissie Peeters. Hierin worden ook goede voorbeelden genoemd van versnelling en verbetering van de samenwerking onderwijs-zorg  en jeugd(hulp) (zie: https://vng.nl/publicaties/met-andere-ogen & https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/met-andere-ogen-de-regios-in/)

Albert Veuger, senior adviseur o.a. betrokken bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp en inkoop specialistische jeugdhulp.

Albert Veuger
Senior Adviseur Stade Advies
Email: a.veuger@stade.nl
Tel: 06 10 93 92 99