Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Wetenschapper moet kritische vriend van professional worden

2 mei 2017

De Werkplaatsen Sociaal Domein ondersteunen in opdracht van het ministerie van VWS de transformaties in het sociaal domein met kennis en onderzoek. Zij hebben recent een nieuwe bundel uitgebracht over de dilemma’s binnen (sociale) wijkteams.

(Sociale) wijkteams zijn in de praktijk overwegend zorgteams, terwijl zij de opdracht hebben een meer proactieve aanpak te ontwikkelen met ruimte voor preventie en burgerinitiatieven. En bij zware problematiek zijn professionals geneigd de samenwerking met informele zorg laag te prioriteren en voorrang te geven aan hulpverlenen. Deze dilemma’s komen aan bod in de nieuwe bundel Kwesties en keuzes in wijkgericht werken van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Kritische vriend

De bundel bestaat uit een essay en vier artikelen. Wetenschappers en onderzoekers, ook binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein, dienen naast hun rol als loyale onderzoekspartner meer een rol te vervullen van ‘critical friend’, zo bepleiten de auteurs in het essay. Juist vanwege de bestaande machtsverhoudingen is het van belang om nader in te gaan op de dieperliggende kwesties en keuzes waar professionals die wijkgericht werken mee te maken krijgen. Zij ervaren in de praktijk de spanning tussen abstracte beleidsbegrippen en de concrete invulling die aan wijkgericht werken wordt gegeven. In dat spanningsveld moeten professionals dagelijks keuzes maken.

In het eerste artikel worden 12 onderzoeken naar (sociale) wijkteams op hoofdlijnen in beeld gebracht. Het tweede artikel neemt de samenwerking van professionals in wijkteams met informele netwerken onder de loep. Het derde artikel gaat in op de ethische dimensie van het praktijkwerk in wijkteams. In het vierde artikel wordt de noodzaak van een lerende aanpak betoogd. Daarnaast presenteert dit artikel zeven principes, waarmee transformatief leren vorm kan worden gegeven.

Bestel en/of download de publicatie Kwesties en keuzes in wijkgericht werken

Bron: website Werkplaatsen Sociaal Domein