Deze website maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer informatie of Accepteren
Stade advies

Wij zoeken meerdere nieuwe collega’s!

12 september 2021

Stade Advies is de expert op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. Wij leveren al meer dan 25 jaar door het hele land op een breed vlak een bijdrage aan de kwaliteit van samenleven.

Wij zijn een team van enthousiaste en ondernemende collega’s die kleur en inhoud geven aan veranderopgaven rondom maatschappelijke vraagstukken. We leren permanent van en met elkaar. Wij zijn een ervaren, gedreven en betrokken partner voor overheden en maatschappelijke organisaties. Van keukentafel tot bestuurstafel verbinden we en zetten we in beweging.

Vanuit een dynamische locatie in Utrecht werken wij door heel Nederland. Als collega’s hechten wij aan een informele werksfeer en oog voor elkaar.

Wij zoeken meerdere nieuwe collega’s

Wij zijn op korte termijn op zoek naar nieuwe collega’s. We zoeken junioren, medioren en senioren op de terreinen van Wonen en Wijken, Jeugd Educatie en Zorg, Volkshuisvesting en Duurzaamheid. 

Senior Adviseur Wonen en Wijken

24-32 uur per week (uitbreiding op termijn mogelijk)

Je bent aantoonbaar bekend met en hebt ervaring met:

 • Advisering van woningcorporaties en huurdersorganisaties op corporatieniveau en op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau
 • Begeleiding van partijen bij het maken van prestatieafspraken
 • Beleidsadvisering van gemeenten
 • Projectinrichting en -leiding bij verbeteren leefbaarheid op wijk- en buurtniveau
 • Inrichting, innovatie en versterking huurdersparticipatie op verschillende niveaus
 • Vergaande samenwerking en fusies van corporaties en huurdersorganisaties
 • Doen van onderzoek
 • Geven van trainingen

Naast datgene dat is beschreven in het algemene functieprofiel van een senior adviseur zijn de onderstaande competenties vereist:

 • Innoverend vermogen
 • Ondernemend
 • Beleid en plannen van onderop kunnen ontwikkelen
 • Taal van huurders tot bestuurders kunnen verstaan en spreken
 • Kunnen schakelen en vertalen tussen niveaus en tussen beleid en praktijk
 • Strategisch kunnen handelen en adviseren
 • Omgevingsbewustzijn

Je moet bereid zijn tot het verrichten van werk in de avonduren.

Salarisindicatie: maximaal € 5.225,- bruto bij 36 uren per week. 

 

Senior Adviseur Jeugd, Educatie en Zorg

24-32 uur per week (uitbreiding op termijn mogelijk)

Je bent aantoonbaar bekend met en hebt ervaring met:

 • Strategische en beleidsmatige advisering van gemeenten en maatschappelijke organisaties op verschillende niveaus (van ontwerp tot uitvoering)
 • Actuele maatschappelijke opgaven en uitdagingen in het sociale en publieke domein kunnen vertalen in de inrichting, innovatie en versterking van integrale samenwerking van o.a. onderwijs, jeugdhulp, zorg en welzijn op verschillende niveaus
 • Inkoop en financiering van maatschappelijke organisaties
 • Vergaande samenwerking en fusies van organisaties in o.a. onderwijs, jeugdhulp, zorg en welzijn
 • Doen van onderzoek
 • Geven van trainingen

Naast datgene dat is beschreven in het algemene functieprofiel van een senior adviseur zijn de onderstaande competenties vereist:

 • Innoverend vermogen
 • Ondernemend
 • Verbindend
 • Beleid en plannen van onderop kunnen ontwikkelen
 • Taal van jongeren, uitvoerend werkers tot bestuurders kunnen verstaan en spreken
 • Kunnen schakelen en vertalen tussen niveaus en tussen beleid en praktijk
 • Strategisch kunnen handelen en adviseren
 • Omgevingsbewustzijn

Salarisindicatie: maximaal € 5.225,- bruto bij 36 uren per week

 

Adviseur Volkshuisvesting & Duurzaamheid

24-32 uur per week (uitbreiding en doorgroei op termijn mogelijk)

Je bent aantoonbaar bekend met en hebt ervaring met:

 • Advisering van woningcorporaties, huurdersorganisaties, bewonerscommissies en gemeenten op het terrein van renovaties en nieuwbouw
 • Onderzoek naar draagvlak en woonwensen onder bewoners voor plannen en projecten
 • Advisering en projectleiding bij projecten rondom duurzaamheid en energietransitie
 • Ondersteuning van (georganiseerde) bewoners bij onderhouds- en renovatieprojecten
 • Ondersteuning van bewonersinitiatieven op het vlak van duurzaamheid en energietransitie
 • Inrichting, innovatie en versterking van bewonersparticipatie op verschillende niveaus
 • Geven van trainingen over volkshuisvesting, renovaties, participatie en duurzaamheid

Naast datgene dat is beschreven in het algemene functieprofiel van een adviseur zijn de onderstaande competenties vereist:

 • Innoverend vermogen
 • Ondernemend
 • Verbindend
 • Plannen van onderop kunnen ontwikkelen
 • Taal van huurders tot bestuurders kunnen verstaan en spreken
 • Technische kennis rondom (duurzame) bouwprojecten
 • Kunnen schakelen en vertalen tussen niveaus en tussen beleid en praktijk
 • Strategisch kunnen handelen en adviseren
 • Omgevingsbewustzijn

 

Je moet bereid zijn tot het verrichten van werk in de avonduren.

Salarisindicatie: maximaal € 4.712,- bruto bij 36 uren per week

 

Breed inzetbare Junior adviseur

 16-24 uur per week (uitbreiding en doorgroei op termijn mogelijk)

Je taken bestaan uit:

 • Ondersteunen van onze adviseurs
 • Maken van verslagen, artikelen en rapportages
 • Organiseren van bijeenkomsten
 • Verzorgen van de communicatie rondom projecten
 • Zoeken van vakinhoudelijke informatie
 • Zo breed mogelijk oriënteren op onderdelen in het vakgebied, zoals onderzoek, beleidsadvies, bedrijfsvoering en projectmanagement en oriëntatie op gehanteerde methoden en technieken

Wij vragen

 • Een recent afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau in een voor ons werkterrein relevante studie (ons werkterrein bestaat uit sociale en organisatorische vraagstukken bij gemeenten en andere maatschappelijke instellingen)
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Vaardig in het gebruik van social media
 • Ondernemerschap, resultaatgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid

Het geldt als een pre als je naast je studie (bestuurlijke en/of maatschappelijk betrokken) nevenfuncties hebt verricht.

Salarisindicatie: maximaal € 3.864,- bruto bij 36 uren per week

Wanneer je jezelf herkent in een profiel en minimaal een opleiding op hbo-niveau hebt afgerond, reageer dan. Wij kunnen kiezen uit een brede mix aan mogelijkheden om de samenwerking te formaliseren. Deze mogelijkheden lopen uiteen van een vaste aanstelling tot een afspraak op oproepbasis en van ingroeimogelijkheden richting partnerschap tot tijdelijke coöperatie rondom projecten.

 

Meer informatie en sollicitaties

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Erik Vermathen
06-10 939 404
e.vermathen@stade.nl

Sollicitaties voor alle vacatures, voorzien van CV kun je tot en met 15 oktober mailen naar:
Advies@stade.nl

t.a.v. Diana Vroon